Solcelleanlegg i bobil – Alt du trenger å vite.

Hva inneholder et solcelleanlegg?

Det som alltid er nødvendig i et solcelleanlegg er følgende:

 • Solcellepanel
 • Laderegulator
 • Batteri
 • Kabling mellom disse panel, regulator og batteri
 • Festeanordning

Solcellepanel

Selve solcellepanelet er det som genererer strøm og effekten oppgis i Watt (W). Desto større panelet er jo mer effekt vil det ha. Det finnes noen paneler som er mer effektive og noen mindre effektive. Vi anbefaler mono-krystall solcellepaneler da disse er mer effektive enn poly-krystall. Når en har begrenset med plass på taket av bobilen vil en gjerne få størst mulig utnyttelse av den. Har en dårlig plass på taket er kan en koble flere mindre paneler sammen for samme effekt. De mest populære solcellene er på 160 til 200 Watt.

Grunnen til dette er at vi flere apparater nå enn før. 160 til 200 watt solceller er passende for følgende apparater:

 • Belysning,
 • Radio,
 • TV,
 • Lading av Mobiltelefon
 • Lite/middelstort kjøleskap/-boks.

Solceller har falt mye i pris de siste årene og det nå blitt mer vanlig med store solcelleanlegg på bobil på 400 Watt!

 

Laderegulator

Ofte kalt «hjernen» i solcelleanlegget. Den passer på at batterier lades effektivt og riktig. Den har ofte en skjerm som viser hvor mye lading man får, samt omtrentlig batterikapasitet. Laderegulatoren inneholder også mange sikkerhetsmekanismer som beskytter deg mot brann, skade eller ødelagte batterier.

En regulator av høy kvalitet bør ha følgende beskyttelser:

 • Underspenningsvern
 • Overspenningsvern
 • Omvendt polaritet på solceller (feilkobling av pluss/minus)
 • Omvendt polaritet på batteri (feilkobling av pluss/minus),
 • Kortslutningsvern
 • Innebygd sikring som forhindrer brann

Videre skal regulatoren være en intelligent lader som automatisk går over til vedlikeholdslading når batteriet er fulladet.

En regulators størrelse måles i Ampere (A). En ampere holder til omtrent 14 Watt. Dette betyr at en 10A regulator tåler opptil 140 Watt. En 20A regulator kan ha 280 watt solceller tilkoblet. Det er derfor viktig å velge en større regulator til å begynne med dersom du planlegger å utvide med mer solceller senere.

Det finnes i hovedsak to forskjellige laderegulatorer – MPPT og PWM. Det er førstnevnte som er den beste regulatoren, men koster da også mer. Forskjellen er at MPPT laderegulatorer er mer effektive og klarer å få 20-30% mer strøm ut av panelene. Til bobiler anbefaler vi nesten alltid MPPT fordi en vil få mest mulig ut av den begrensede plassen en har på taket. På hytter har man en stor vegg og kan alltid bare legge til flere paneler. Unntaket kan kanskje være de minste pakkene der 20-30% ikke utgjør så stor forskjell.

En regulator bør ha mulighet for å velge batteritype. I utgangspunktet finnes det 3 type batterier:

-Flytende/Våtcelle
-AGM
-Gel

Disse batteritypene har forskjellige karakteristikker som gjør at de bør lades på annerledes fra hverandre. Det finnes også en siste batteritype – Litium. Dette er en helt annen teknologi og er et kapittel for seg selv. De fleste moderne regulatorer har også mulighet for lading av litium-batterier

 

Kabling

Det er i hovedsak to kabelsett i et solcelleanlegg – Et fra panel til regulator og et fra regulator til batteri. Vi starter med førstnevnte

Kabelsett fra solcellepanel til regulator skal være en robust og motstandsdyktig kabel. Den vil ligge utendørs på taket og må derfor være UV-bestandig. Kabelen må gjennom skroget og det er da viktig å planlegg takgjennomføringen nøye. Mange plasserer den under selve panelet slik at det utsettes for mindre vær, andre trekker kabelen gjennom ventilasjonen. Pass godt på at det blir tett for å unngå vanninntrenging! Kabelen kan vanligvis forlenges opp til 10 meter uten problemer. Spør om du er usikker på kabellengde.

Kabelsett fra regulator til batteri. Denne kabelen skal i utgangspunktet være så kort som mulig. Dette er fordi det er viktig med så lavt spenningsfall/tap i denne kabelen som mulig. Er det lang avstand fra solcellepanel til batteri er det ikke denne kabelen som skal forlenges, men kabelen mellom panel og regulator. Videre skal denne kabelen ha en sikring som er en ekstra beskyttelse og også en grei måte å fysisk koble anlegget fra batteriet om en ønsker det. Sikring skal være omtrent 20cm fra batteripolen. Ønsker du at denne kabelen skal være lenger enn 3 meter bør forhøre deg med forhandleren.

Tverrsnitt på kabelen er hvor tykk selve kobberen/lederen er og angis i mm2. Større tverrsnitt gir mindre tap i kabel. Kabelen skal aldri bli varm, da er den for tynn! Solcelleanlegg er vanligvis 12V systemer og da er 4, 6 og 10 mm2 de mest brukte tverrsnittene. Kabling mellom batterier er en annen sak og her må det større tverrsnitt til, spesielt hvis du bruker inverter! Les mer om batterier lenger nede.

 

Montering:

Der er veldig viktig at festeanordningen på solceller til bobil er god. Den skal takle høye hastigheter, risting, uvær og mye mer. Samtidig ønsker en helst å unngå skruehull i taket. Heldigvis finnes det nå usedvanlig kraftige heftemidler som sørger for at panelene sitter godt. Den vanligste og sannsynligvis beste måten er å skru solcellepanelet fast i spoilere som videre limes til bobiltaket. På denne måten er det ingen skruehull i skrog. Det er viktig å lese monteringsanvisningen grundig og passe på at det sitter godt.

 

Batteri:

Når solen går ned og det er mørk er det batteriene som holder liv i apparatene våre. Dårlig vær kan også gi lite lading og det er derfor viktig å ha en god og frisk batteribank. Hvor stor batteribank du trenger er avhengig av mange faktorer:

 • Antall dager du står stille/fricamper
 • Været (skyfritt/regnvær)
 • Årstid (mye mørkt om vinteren)
 • Forbruk

Bobiler har vanligvis to adskilte batteribanker: Bodel-/Forbruksbatteri og Startbatteri. Alle apparater utenom startmotor skal være tilkoblet forbruksbatteriene. Står du stille over lengre tid vil likevel kapasiteten på startbatteri synke da alle batterier har en selvutladning. Er det i tillegg kaldt kan du være uheldig å ikke få start på bilen. Da bør du ha en batteribank fordeler. Dette er et skillerele som passer på å lade både start- og forbruksbatteri. Det finnes også egne laderegulatorer som er tilpasset lading av to separate batteribanker. Vanlige batteribanker i bobiler er fra 80Ah til 250Ah. Du kan ha enda større batteribank, men pass da på at solceller og lader også dimensjoneres deretter. Det er uheldig å ha for lite solcelleanlegg på stor batteribank.

Det er mange ting som kan gjøres for å holde batteriene dine friske og sterke i mange år. Den vanligiste grunnen til ødelagt batteri er feil bruk!

Følgende ting bør gjøres med batteribanken for maksimal levetid:

 • Ikke dyputlad batteriene dine. Går du under 50% av kapasiteten faller levetiden svært fort!
 • Lagres batteriene over lenger tid (vinterlagring) skal det tilkobles intelligent batterilader.
 • Bruk desulfator for å unngå sulfateringsbelegg på blyplatene.
 • Batterier trives best i temperaturer 15 til 20 grader C.
 • Flytende batterier må påfylles batterivann
 • Vedlikeholdsfrie batterier må ikke overlades da de kan tørke ut.

Kabling mellom batterier skal bestå av kabler med stort tverrsnitt. Skal det brukes inverter skal kablene være minst 25mm2 og så korte som mulig.

 

Vanlig tilbehør i solcelleanlegg:

Her er en kort liste over tilleggsutstyr eller deler som ikke alltid er nødvendig, med en kort beskrivelse av tilbehøret.

Temperatursensor – Måler temperaturen i/ved batteriet og regulerer ladespenning deretter. Er det veldig kaldt trenger batterier høyere ladespenning. Viktig om batteriene utsettes for kulde

Inverter – Gir deg mulighet for å bruke 230v apparater. Pass på at du har stor nok batteribank og tykke nok kabler.

Batteribank-fordeler – Skille bodelsbatteri og startbatteri slik at du lader begge batteriene, men kun tapper strøm fra bodelsbatteriet. Fint egnet for de som fricamper lenge eller til svært kalde strøk.

Desulfator –  Øker levetiden på batteriene og kan faktisk også vekke gamle batterier til live igjen. Fjerner et sulfatbelegg som ligger på blyplatene ved å sende inn høyfrekvente pulser. Bør brukes i kombinasjon med batterilader.

 

Mer informasjon:

Vi har en rekke artikler som dekker spesifikke komponenter og temaer. En liste over interessant og relevant artikler som du finner på våre nettsider:

Videre har vi et stort utvalg av solcellepakker, laderegulatorer, invertere, batterier og tilleggsutstyr i vår nettbutikk. Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller trenger hjelp.

 

-Are M. Saudland, 2 Soler as


Tilbake