Høykvalitets batterier egnet for solcelleanlegg

Det finnes hovedsaklig fire forskjellige batterityper, med ulike priser og egenskaper. Tre er såkalte bly/syrebatterier: Godt gammeldags våtbatteri med flytende syre, og de nyere AGM-batteriene og Gel-batteriene. AGM har i stor grad overtatt for Gel. Den fjerde type er de enda nyere litiumbatteriene. 

Ett og samme blybatteri har forskjellig kapasitet alt etter hvor fort man tapper det for strøm. Det blir fort forvirring. I solcellebransjen måler vi det gjerne ved langsom utladning, det blir mange Amperetimer av det. Grunnen til dette er at det da blir mindre varmetap. Hurtig utladning brukes mer til startbatterier. 

Et godt blybatteri (både våtbatteri og AGM) med vekt 31 kg vil ha en kapasitet på omkring 100Ah ved 20 timers utladning (C20). Videre ca 115Ah ved utladning over 100 timer (C100), og intill ca 140Ah ved 100 timer utlading tilkoblet sollceller (C100 tilkoblet solceller). Vi bruker for det meste den midterste vedien C100 da dette er det mest realistiske eksempelet i våre anlegg (hytter, båter og bobiler). Disse verdiene vises under spesifikasjoner på våre batterier.