Litium-batteri

Hvorfor Litium (Litium-jernfosfat)?

Litium-jernfosfat-batteriet (LiFePO4, helt kort LFP), er det sikreste av de regulære litium-jern-batteritypene. Nominal spenning i ei LFP-celle er 3,2Volt. Et 12,8 V LFP-batteri består altså av 4 seriekoblede celler.

Robusthet

Sulfatering gjør at et bly/syre-batteri svært ofte blir utrangert tidligere enn nødvendig. Hyppige årsaker til sulfatering er:

  • Når det brukes uten at det blir skikkelig oppladet igjen etter bruk.
  • Når det blir stående delvis ladet, eller verre, nesten tomt, over lang tid (typisk vinterstid på hytta og i båt og bobil).

Et litium-batteri må derimot ikke være fulladet for å beholde lagringsevnen. Faktisk forlenges livet ved at det står delvis ladet. Andre viktig fortrinn er

  • -Høy energitetthet, man sparer opptil 70% i vekt og volum
  • -Evne til å tåle stor temperaturforskjeller
  • -Utmerkede syklingsegenskaper (antall utladninger)
  • -Lav indre motstand (kan utlades og lades med høy effekt)
  • -Høy virkningsgrad (lavt varmetap)

I et bly/syre-batteri er energieffektiviteten (hvor mye av den teoretiske energien vi kan bruke ved total uttapping og gjenopplading, dvs. en syklus) ca. 80%. I et litium-batteri ca 92%. Det er spesielt de siste 20% strøm som det er vanskelig å dytte inn i et blybatteri, det blir litt varmetap.

Hva er negativt? Alt er ikke fryd og gammen, for da hadde bly/syre vært en saga blott. Først er det prisen som er ganske stiv. Det er snakk om 4-5 gangeren sammenlignet med våtbatteri, AGM og Gel. Og batteriene er allerede største kostnaden i et vanlig solcelleanlegg. Det andre er at det er mulig å ødelegge litiumbatteriet om man gjør de helt gale tingene. Litiumbatteriet bør/må være utstyrt med et såkalt BMS (Battery Management System) eller annen mekanisme som forhindrer havari. Alle våre litiumbatterier har BMS, så faren for havari er liten.

Alt i alt må du som bruker gjøre deg opp en mening om fordeler og ulemper. Bly/syre er ikke dødt, verken bilbatteri-typen, AGM eller Gel, men litium stormer fram.

Hva er BMS (Battery Management System)?

En litium-celle blir straks ødelagt hvis den blir utsatt for en spenning som underskrider 2,5 Volt eller overskrider 4,2 Volt. Høres skremmende ut. En bly/syre-celle kan riktignok også bli ødelagt ved uheldig totalutladning, men det tar gjerne litt tid, og det er altså en forskjell på prisen.

Litium-batteri har den egenskap, at det ikke skjer en automatisk spenningsutjevning mellom cellene. Alle akkumulatorceller, bly- eller litiumbasert, har ørsmå ulikheter som gjør at ladningen ikke skjer identisk og parallelt. I et blybatteri utgjør det ingen stor trussel, ettersom ei fulladet celle fortsatt leder en svak strøm gjennom til nabocella som trenger en siste energitilførsel. I litium er det mer komplisert, fordi ei fulladet celle stenger for strømtilførselen til neste celle i seriekoblingen. Spenningsforskjellen i cellene kan etter gjentatt ut- og oppladning utvikle seg til det nivået der en av cellene blir ødelagt.

Du kan se våre litiumbatterier ved å klikke her.


Tilbake